Bir Benzetim Modeli Üzerinde ÖSYS Sorunlarının Analizi

BaşlıkBir Benzetim Modeli Üzerinde ÖSYS Sorunlarının Analizi
Publication TypeConference Paper
Year of Publication1999
AuthorsBarlas, Y., and H. Yasarcan
Conference NameCumhuriyetin 75. Yılında Üniversitelerimiz Sempozyumu (Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği)
PublisherBoğaziçi Üniversitesi Yayınevi