Genel Bilgi

staj-BU-IEStajın temel amacı bölümümüz lisans öğrencilerine ilgili sektörlerde endüstri deneyimi sağlamaktır. Yapılan stajlarda öğrencilerimizin

  • teoriyi gerçek hayata uyarlamalarını,
  • kişisel ve mesleki becerilerini geliştirmelerini,
  • ilgilendikleri alanlarda gerçekleşen değişimleri gözlemlemelerini,
  • ilgilendikleri alanlarda iş bulma olasılıklarını artırmalarını,
  • mezun olduklarında iş hayatına hazır olmalarını amaçlamaktayız.

Programımızın önemli bir parçası olan staj, öğrencilerimizi mezun olmadan önce çalışma hayatı için hazırlar. Ayrıca bu süreç, öğrencilerimizin profesyonel bir özgeçmiş nasıl hazırlanır, iş görüşmelerinde nelere dikkat edilmesi gerekir gibi konularda önemli bir tecrübe kazanmasını sağlamaktadır. Tüm EM öğrencileri 4 yıllık lisans dönemi boyunca en az 60 iş günü staj süresini tamamlamaları gerekir.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (5510 sayılı) uyarınca, işletmelerde meslekî eğitime katılan öğrencilerin tazminat, mesleki hastalık ve sağlık sigortası ile sağlanır.

Öğrencilerimiz staj komisyonu onayını almak şartıyla, kendi seçtikleri bir şirkette staj yapabilir. Staj için ayrıntılı şartları staj el kitabında mevcuttur.

INTERNSHIPS PAGE

ZORUNLU STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!
 

Staj ile ilgili bilgilendirme ve formlara burdan ulaşabilirsiniz.

 

Staj veri tabanına kayıt olmak ve duyuruları alabilmek için bu formu doldurun.

 

STAJDAN ÖNCE
1. Staj yapılacak şirkete verilmek üzere “Staj Zorunluluk Belgesi”ne bu klasörden erişebilirsiniz.
2. Öğrenci ZORUNLU STAJ YAPAN ÖĞRENCİLERİN STAJ ÜCRETLERİNE İŞSİZLİK FONU KATKISI BİLGİ FORMU’nu (Ek 1) doldurur ve işveren firmaya imzalattırır. Online başvurular için belgeyi kendiniz doldurup tarattıktan sonra şirkete yollayarak doldurmalarını talep edebilirsiniz.
3. Eksiksiz doldurulan form staj başlangıç tarihinden en erken 1 hafta en geç 2 gün önce e-mail ile stajdan sorumlu öğretim üyesine (Refik Güllü - refik.gullu@boun.edu.tr) iletilir. 
4. Bölüm onaylanan EK1 Belgesini Hesap İşleri Müdürlüğü’ne iletir ve öğrencinin sigorta prim işlemleri başlatılır.
5. Hesap İşleri Müdürlüğü sigorta başlangıç belgesinin bir kopyasını öğrenciye e-mail olarak iletir ve sigorta prim girişi tamamlanan öğrenci staja başlar. 
 
STAJDAN SONRA
A.   Hesap İşlerine Teslim Edilecekler:
1.    Hesap işlerine önceden bildirilen tarih aralığında stajınızı tamamladığınıza dair şirket tarafından onaylanmış belge. (Taranmış belge e-mail olarak yollanabilir.)
 
B.   Staj Asistanına Teslim Edilecekler:

(Yeni dönemin derslerinin başlamasından 3 hafta sonra online teslim edilir.)

1-  İMZALI & KAŞELİ Staj Sicil Formu (Online teslim edileceği için zarfta olmasına gerek yok)
2- Öğrenci Staj Anketi
3- Kurallara uygun (bkz. Handbook of Internship) hazırlanmış staj raporu.
4- Şirket tarafından stajyere ödeme yapıldıysa ve şirket ödemenin bir kısmı için iade talep ediyorsa ödemenin dekontu.
5- Haftasonu çalışıldıysa Cumartesi Yazısı (Şirket tarafından haftasonu da çalışıldığına dair bilgilendirici imzalı veya kaşeli yazı)

 

  

Sorularınız için: ie.boun.internships@gmail.com