Lisansüstü Dersleri

Kodu ve adı
IE 501 Eniyileme Teknikleri I
IE 502 Eniyileme Teknikleri II
IE 503 Endüstri Mühendisliği Metodları
IE 504 Endüstri Mühendisleri için Olasılık Kuramı ve İstatistik
IE 505 Rassal Süreçler ve Uygulamaları
IE 506 Deney Tasarım ve Analizi
IE 508 İstatistiksel Çıkarım
IE 510 Benzetim Modelleme ve Analizi
IE 514 Doğrusal Olmayan Programlama
IE 515 Çizgeler ve Serimlerde Akış
IE 516 Birleşisel Eniyileme
IE 517 Eniyilemede Sezgisel Yöntemler
IE 518 Special Topics in Advanced Graph Theory
IE 520 Kalite Yönetimi
IE 520 Total Quality Management
IE 523 Üretim Sistemlerinin Tasarımı
IE 524 Üretim Sistemlerinin Planlaması
IE 530 Endüstri Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme
IE 542 İmalat Bilişim Sistemleri
IE 544 Karar Analizi
IE 546 Arz Zinciri Yönetiminde Rekabetçi Modeller
IE 548 İmalat Sistemleri için Rassal Modeller
IE 550 Sosyo-Ekonomik Sistemlerin Dinamiği
IE 565 İş Performansı Mühendisliği
IE 578 Endüstri Mühendisliği Semineri
IE 579 Lisansüstü Seminer
IE 580-599 Endüstri Mühendisliğinde Seçme Konular
IE 582 Veri Madenciliği için İstatistiksel Öğrenim
IE 584 Special Topics in Object Oriented Programming
IE 58D Efficient Monte Carlo Simulation
IE 592 Special Topics: Stochastic Models in Finance
IE 602 Dinamik Sistem Modellemesi ve Analizi
IE 605 İleri Rassal Süreçler
IE 608 Matematiksel İstatistik
IE 611 Tamsayı Programlama
IE 612 Dinamik Programlama
IE 613 Büyük Boyutlu Programlama
IE 620 Yatırım Planlaması
IE 621 Envanter Kontrol Kuramı
IE 622 Güvenilirlik Kuramı ve Uygulamaları
IE 624 Çizelgeleme ve Sıralama
IE 625 Kuyruk Kuramı
IE 628 İleri Üretim Sistemleri
IE 640 İleri Bilişim Sistemleri
IE 642 Markov Karar Süreçleri
IE 680-689, 691-698 Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular
IE 681 Applications of Optimal Control Theory
IE 690 Yüksek Lisans Tezi
IE 699 Yönlendirilmiş Araştırmalar
IE 790 Doktora Tezi