Akademik Program

Endüstri Mühendisliği'nde lisans derecesi için gerekli dersler, öğrencilerin ilgi alanlarına göre aldıkları seçmeli dersleri de içerecek şekilde, toplamda en az 140 kredidir. Geniş bir seçmeli ders yelpazesinin bulunması programa esneklik veren önemli bir öğedir. Öğrenciler danışmanlarının gözetiminde üretim/imalat, yöneylem araştırması, karar verme ve bilişim sistemleri, sistem modelleme, ergonomi, enerji planlama, finansal modelleme gibi alanlardan seçmeli dersler alabilirler. Lisans programı, gerek bilimsel gelişmeler doğrultusunda gerekse değişen kariyer gereksinimleri göz önünde tutularak düzenli olarak güncellenmektedir. Öğrenciler programın bir parçası olan toplam 60 iş günlük staj gereksinimini yazları ve dönem aralarında tamamlarlar. 

Aşağıdaki yeni program Ağustos 2019'da Üniversite Senatosu tarafından onaylanmıştır ve 2019-2020 akademik yılı ya da sonrasında bölüme birinci sınıf statüsünde giren öğrenciler için geçerlidir. Eğer öğrencinin bölüme giriş tarihi 2019'dan önce ise, bu bağlantıda yer alan eski program geçerlidir. 

Lisans eğitiminin önemli bir parçasını oluşturan ders projeleri, bağımsız projeler ve bitirme projeleri, öğrencilere uygulamada ve araştırmada deneyim kazandırırlar. Bazı lisans öğrencileri, araştırma projelerinde ya da derslerde bölüm öğretim üyeleri ile birlikte asistan olarak çalışma olanağı bulurlar. 

 
GÜZ DÖNEMİ BAHAR DÖNEMİ
BİRİNCİ YIL
Ders Adı Kredi ECTS
MATH 101 Analiz I 4 6
MATH 201 Matris Kuramı 4 5
PHYS 121 Mekanik ve Termodinamik: Giriş 4 8
ENGG 110 Teknik Resim 3 5
AE 111-112/221-222 İleri Düzeyde İngilizce I, II, Eleştirel Okuma I, II* 3 3/4
       
Ders Adı Kredi ECTS
MATH 102 Analiz II 4 6
PHYS 201 Fizik III 4 6
CmpE 150 Bilgi-İşleme Giriş 3 5
CHEM 105 Kimyanın Temelleri 4 6
IE 120 Endüstri Mühendisliği: Giriş ve Ön Bilgilendirme 3 5
İKİNCİ YIL
Ders Adı Kredi ECTS
IE 201 Orta Düzey Programlama 3 6
IE 202 Yöneylem Araştırması I 4 7
IE 255 Endüstri Mühendisleri için Olasılık 3 6
AD 216 Finansal Muhasebe ve Maliyet Muhasebesi 4 6
EC 101 Mikroekonominin İlkeleri 3 6
TK 221 Türkçe I 2 3
Ders Adı Kredi ECTS
MATH 202 Diferansiyel Denklemler 4 7
IE 256 Endüstri Mühendisleri için İstatistik 3 6
IE 220 İmalat Malzemeleri ve Süreçleri 3 5
IE 203 Yöneylem Araştırması II 4 7
EC 102 Makroekonominin İlkeleri 3 6
TK 222 Türkçe II 2 3
       
ÜÇÜNCÜ YIL
Ders Adı Kredi ECTS
IE 341 Mühendislik Ekonomisi 4 7
IE 306 Sistem Benzetimi 4 7
IE 312 Tesis Tasarımı ve Planlama 4 7
HSS Sosyal ve Beşerî Bilimler Seçmeli Dersi 3 5
HTR 311 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 3
       
Ders Adı Kredi ECTS
IE 313 Tedarik Zinciri Yönetimi 4 7
IE Uzmanlaşma Dersi 3 6
IE Bölüm Seçmeli Dersi 3 6
IE Bölüm Seçmeli Dersi 3 6
HSS Sosyal ve Beşerî Bilimler Seçmeli Dersi 3 5
HTR 312 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 3
DÖRDÜNCÜ YIL
Ders Adı Kredi ECTS
IE 423 Kalite Mühendisliği 3 6
IE Uzmanlaşma Dersi 3 6
IE Uzmanlaşma Dersi 3 6
IE Bölüm Seçmeli Dersi 3 6
CC Tamamlayıcı Seçmeli Ders 3 5
       
Ders Adı Kredi ECTS
IE 492 Bitirme Projesi 4 8
IE Bölüm Seçmeli Dersi 3 6
- Serbest Seçmeli Ders 3 6
CC Tamamlayıcı Seçmeli Ders 3 5
HSS Sosyal ve Beşerî Bilimler Seçmeli Dersi 3 5
       

Toplam Mezuniyet Kredisi: Asgari 140 / Azami 145, Toplam Mezuniyet ECTS: Asgari 244 / Azami 245

*Hazırlık sınıfını C ile geçen veya bu not ile muaf tutulan öğrencilerin AE 111/AE 112 derslerini almaları, B ve A ile geçen veya bu notlarla muaf tutulan öğrencilerin ise AE 221/AE 222 dersini almaları gerekmektedir.

 

IE Uzmanlaşma dersleri aşağıdaki 5 dersin arasından seçilmelidir:

  • IE 350 Dinamik Sistemler Bilimi ve Mühendisliği (sadece bahar döneminde açılır)
  • IE 360 İstatistiksel Tahmin ve Zaman Serileri (sadece bahar döneminde açılır)
  • IE 430 Ergonomi ve İnsan Faktörleri Mühendisliği (sadece sonbahar döneminde açılır)
  • IE 440 Yöneylem Araştırmasında Doğrusal Olmayan Modeller (sadece sonbahar döneminde açılır)
  • IE 450 Yöneylem Araştırmasında Rassal Modeller (sadece sonbahar döneminde açılır)

 Uzmanlaşma derslerini alırken IE 350 ve IE 360 derslerinden birini; IE 430, IE 440, ve IE 450 derslerinden ikisini almanız beklenmektedir.