Refik Güllü

IE 592 Special Topics: Stochastic Models in Finance

Kredi Bilgisi: 
3
Açıklama: 
An introduction to stochastic models in financial decision making. Discrete time models: Martingales, risk-neutral probability measure and Radon-Nikodym derivative in discrete time. Brownian motion, Ito’s formula and change of measure in continuous time, along with the Black-Scholes model. Discussion on stopping times and their application to American options. Stochastic models for interest rates and fixed income derivatives.

IE 360 Statistical Forecasting and Time Series

Kredi Bilgisi: 
(3+1+0) 3
Açıklama: 
Exploring data patterns; moving averages, simple and double exponential smoothing, smoothing methods with seasonal data, Holt-Winter method; simple and multiple regression; regression with time series data; ARIMA models; Box-Jenkins method for forecasting; demand management and applications.

IE 621 Envanter Kontrol Kuramı

Kredi Bilgisi: 
(3+0+0) 3
Açıklama: 
Description and characteristics of inventory models; economic order quantity and economic lot size models; multiple product and multiple location models under deterministic demand; stochastic single-item models with capacity constraints and lead-times; structure of dynamic inventory policies; multi-item stochastic demand inventory models; supply chain models and current issues in inventory planning.
Önkoşul: 
IE 505 ya da öğretim görevlisinin onayı.

IE 255 Endüstri Mühendisleri için Olasılık

Kredi Bilgisi: 
(3+1+0) 3
Açıklama: 
Örnek uzay, kesikli olasılık uzayları ve olasılığın klasik tanımı, olaylar cebri ve sigma cebirler; olasılık teorisinin aksiyomlar; geometrik olasılık; koşullu olasılık ve bağımsız olaylar; toplam olasılık formülü ve Bayes teoremi; rastgele değişkenin tanımı, temel özellikleri; dağılımı ve dağılım fonksiyonu; ortak ve marjinal dağılımlar; beklenen değer; varyans ve yüksek dereceden momentlerin tanımı ve özellikleri; moment çıkaran ve karakteristik fonksiyonlar; Markov ve Chebyshev eşitsizlikleri; olasılığa göre yakınsama ve büyük sayılar kanunu; zayıf yakınsama ve merkezi limit teoremi.