IE 256 Endüstri Mühendisleri için İstatistik

Kredi Bilgisi: 
(3+0+0) 3
Açıklama: 
Örneklem ve örnekleme seçimi, verilerin düzenlenmesi ve analizi, merkezsel eğilim ölçülerin hesaplanması, dağılım ölçülerinin hesaplanması, noktasal tahmin edicilerin temel özelliklerinin incelenmesi, en büyük olabilirlik yönteminin incelenmesi ve uygulanması, güven aralıklarının kurulması, hipotez testleri, testin gücü ve P-değerinin hesaplanması, regresyon modellerinin incelenmesi, korelâsyon katsayısının önemliliğinin test edilmesi.
Önkoşul: 
IE 255 ya da eşdeğer.
Dersi veren öğretim görevlileri: