Yüksek Lisans Programı

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Bölüm, 24 kredilik ders yükünü tamamlayıp bir tez yazarak bunu başarı ile savunan öğrencilere Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans derecesi verir.

Yüksek Lisans Yönetmeliği 2011-2012 akademik yılı itibarı ile değişmiştir. Senatonun onayından geçen yönetmelik ve uygulama esasları yakında yayımlanacaktır.

Yüksek Lisans Derecesi

Programda tamamlanması gerekli en az üç ders vardır (bu sayı öğrencinin lisans derecesine göre artabilir). Bunlar:

  • IE 501 Eniyileme Teknikleri 1

  • IE 505 Rassal Süreçler ve Uygulamaları

  • IE 508 İstatistiksel Çıkarım

  • IE 579 Lisansüstü Seminerleri

Geriye kalan beş ders üniversitenin ve bölümün açtığı derslerin kurallara uyanları arasından seçilebilir. Bu seçimi yaparken aşağıdaki gruplama öğrencilere fikir vermek açısından yararlıdır. 

  • Temel dersler

  • İmalat/Üretim

  • Sistem Modelleme ve Analizi

  • Finans Mühendisliği

:: Temel Dersler

 

Eniyileme

 

IE 502 Eniyileme Teknikleri II

 

IE 514 Doğrusal Olmayan Programlama

 

IE 515 Çizgeler ve Serimlerde Akış

 

IE 516 Birleşisel Eniyileme

 

IE 517 Eniyilemede Sezgisel Yöntemler

 

IE 518 İleri Çizge Kuramı

 

IE 530 Matematiksel Modelleme

 

IE 611 Tamsayı Programlama

 

IE 612 Dinamik Programlama

 

IE 613 Büyük Boyutlu Programlama

 

IE 506 İstatistiksel Veri Analizi

 

IE 510 Benzetim Modelleme ve Analizi

 

IE 544 Karar Analizi

 

IE 550 Sosyo-Ekonomik Sistem Dinamiği

 

IE 565 İş Performansı Mühendisliği

 

IE 605 İleri Rassal Süreçler

 

IE 608 Matematiksel İstatistik

 

IE 625 Kuyruk Kuramı

 

IE 642 Markov Karar Süreçleri

:: İmalat/Üretim

 

IE 520 Kalite Yönetimi

 

IE 542 İmalat Bilişim Sistemleri

 

IE 546 Tedarik Zincirinde Rekabetçi Modeller

 

IE 523 Üretim Sistemlerinin Tasarımı

 

IE 524 Üretim Sistemlerinin Planlaması

 

IE 548 İmalat Sistemleri için Rassal Modeller

 

IE 54X Üretim Sistemleri Mühendisliği

 

IE 565 İş Performansı Mühendisliği

 

IE 597 Endüstriyel Ergonomi

 

IE 621 Envanter Kontrol Kuramı

 

IE 622 Güvernilirlik Kuramı ve Uygulaması

 

IE 624 Çizelgeleme ve Sıralama

 

IE 628 İleri Üretim Sistemleri

:: Sistem Modelleme ve Analizi

 

IE 510 Benzetim Modelleme ve Analizi

 

IE 530 Matematiksel Modelleme

 

IE 533 Sistem Kuramı

 

IE 544 Karar Analizi

 

IE 550 Sosyo-Ekonomik Sistemlerin Dinamiği

 

IE 565 İş Performansı Mühendisliği

 

IE 602 Dinamik Sistem Modellemesi ve Analizi

 

IE 621 Envanter Kontrol Kuramı

 

IE 597 Endüstriyel Ergonomi

:: Finans Mühendisliği

 

IE 510 Benzetim Modelleme ve Analizi

 

AD 516 Türev Ürünleri ve Pazarları

 

AD 517 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi

 

AD 570 Finans Yönetimi ve Muhasebe Konuları

 

IE 586 Sayýsal Finans

 

IE 590 Finansal Zaman Serilerinin Ekonometrik Modellemesi

 

IE 591 Finans Mühendisliğine Giriş

 

IE 592 Finansta Rassal Modeller

 

IE 593 Finans Mühendisliğinde Vaka Çalışmaları

 

IE 536 Finansta Hesapsal Yöntemler

 

:: İkinci Lisanüstü Eğitim Programları

Bölümümüz iki adet tezsiz yüksek lisans programına da destek vermektedir: