Programın Eğitim Amaçları

Program Eğitim Amaçları (PEA), mezuniyetlerini takip eden birkaç yıl içinde mezunlarımızın sahip olması beklenen özellikleri tanımlar. Bölümümüzüm belirlediği PEA'lara göre Endüstri Mühendisliği lisans programını bitiren mezunlarımız ile ilgili beklentimiz kariyerlerindeki ilk birkaç yıl içinde;

  1. Kendilerini ulusal ve uluslararası seviyede seçkin mühendisler ya da akademisyen adayları olarak kabul ettirmeleri
  2. Liderlik becerileri edinip çok çeşitli alanlarda karar verme sorumluluğu alacak başarılı profesyoneller haline gelmeleri
  3. Yaşamboyu öğrenme becerileri yardımıyla kariyer yollarındaki değişen koşullara kendilerini adapte edebilmeleri
  4. Profesyonel görevlerini en üst etik ve sosyal sorumluluk starndartlarında yerine getirmeleridir.