Eğitimin Kazandırdıkları

gen1gen2gen3

  • Araştırma ve bilgiyi yorumlama
  • Problem çözme
  • Matematiksel modelleme ve analiz yapabilme
  • Takım çalışması
  • Disiplinlerarası yaklaşım ve çalışma
  • Sistem yaklaşımı ve tasarımı
  • Kaynakların etkin yönetimi
  • Bilgisayar destekli çalışma
  • Sorgulama ve Yaratıcılık
  • Öğrenmeyi öğrenme