Doktora Programı

Programa Kabul

Doktora programına kabul için adayların bir Y. Lisans derecelerinin olması ve bölümün kabul sürecini izlemeleri gerekmektedir. Y. Lisans programına kabul edilen adaylar o programın ders yükümlülüklerini 3,75/4,00 ortalama ile tamamlarlarsa Y. Lisans tezi yazmadan doğrudan doktora programına devam edebilirler. Bu öğrenciler doktora programının 24 kredilik ders yükünü de tamamlamak zorundadırlar.

Ders Yükü

Doktora programının, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans derecesine sahip olanlar için, 4 dönemde tamamlanması gereken 24 kredilik bir ders yükü vardır. EM geçmişi olmayan öğrenciler normal doktora programlarına ek olarak öncelikle programlarındaki eksiği gidermek için ön hazırlık dersleri ve yüksek lisans programında bahsedilen üç alanın her birinden ikişer ders almak zorundadır. Bir öğrenci tarafından seçilen belirli dersler o öğrenci ve fakülte danışmanı tarafından ortaklaşa seçilecektir. Öğrenci, programını kendi ilgi alanlarına göre biçimlendirmek yönünde desteklenmektedir. Doktora programındaki öğrencilerin genel not ortalamalarını 3,00/4,00 seviyesinin üzerinde tutmaları gerekmektedir. Buna ek olarak, yeterlilik sınavına girmeye hak kazanmak için öğrenciler MATH 331 dersini kredisiz olarak alıp geçmelidirler.

Yeterlilik Sınavı ve Tez Teklifi

Her doktora öğrencisi yeterlilik sınavından geçmeli ve bir tez teklifi hazırlamalıdır. Sınav, sınıfta ve evde yapılmak üzere iki yazılı ve bir sözlü sınav olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Ek olarak, öðrencilerin yazılı bir tez teklifi vermeleri ve bunu bir jüri önünde sunmaları gerekmektedir. Öğrencilerin bilgi ve anlayışlarındaki derinliği göstermeleri ve araştırma yeteneklerini ortaya koymaları beklenmektedir. Yeterlilik sınavına girmeye hak kazanmak için öğrenciler MATH 331 dersini kredisiz olarak alıp geçmelidirler. Yeterlilik sınavından geçen öğrencinin 6 ay içinde bir tez teklifi hazırlaması gerekmektedir.

Tez

Öğrenci yeterlilik sınavından geçtikten sonra, tez danışmanı, programın geriye kalan en önemli şartı olan doktora tezini tamamlamak üzere bir plan yapmasında öğrenciye yardımcı olacaktır. Öğrencinin derslerini tamamlamak için 4 dönem, doktora programını tamamlamak için ise toplam 8 dönem süresi vardır.