Değişim Programları

I.Değişim Programına Başvuru Temel Kuralları: (Kuralların tümüne ve genel prosedüre Uluslararası İlişkiler Ofisinin web sayfasından ulaşılabilir):

Öğrenci değişim programına başvurduğu zaman GNO'su 2,5'in üzerinde olmalıdır. 

Öğrenci Boğaziçi Üniversitesinde en az iki dönem okumuş olmalıdır. 

Öğrencinin değişim programına başvurduğu okul İngilizce dışında bir yabancı dil istiyorsa öğrenci başvuru sırasında istenen dilde en azından ilgili dilin 202 kodlu (örn. FR202) dersine kayıtlı olmalıdır. 

exchange1

Başvuruların sonbahar dönemlerinde yapılması nedeniyle, öğrenci 3. maddede belirtilen dil gerekliliğini yerine getirmek amacıyla ilgili yabancı dili Boğaziçi'nde öğrenecekse, 1. dönemden itibaren (eğer sıra bozucu [irregular] değilse) ilk yaz dönemi de dahil olmak üzere derslere devam etmelidir. Bu bilginin Hazırlık ve 1. sınıf danışmanları tarafından duyurulması önemlidir.

II.Öğrenci değişim programları:

Hali hazırda Boğaziçi Üniversitesinde iki tür değişim programı mevcuttur. Bunlar AB ülkelerinin üniversiteleri ile hazırlanmış Erasmus değişim programları ve ABD, Kanada, Avustralya vb. ülkelerin üniversiteleri ile hazırlanmış (Erasmus dışı) programlardır. Bu programlar yazışmalar ve kredi sistemleri açısından farklılıklar göstermektedir. Erasmus Programları ECTS kredi sistemini kullanmakta ve bir öğrencinin dönemde en çok 30 ECTS ders alabileceğini öngörmektedir. Ayrıca bu değişim programı ile giden öğrenciye Ulusal Ajans AB fonları aracılığı ile parasal destek vermektedir. Bu desteğin verilmesi için öğrencinin aldığı 30 ECTS'nin en az 24'ünü başarması gerekmektedir. Erasmus dışı programlarda ise ders kredisi için bir sınırlama yoktur. Bu programlar kredi yapısı olarak bizim programımıza benzemektedir.

III. Öğrencilerin değişim programlarına yerleştirildikten sonra bölümde yapmaları gerekenler:

1) Erasmus programları:

Bu programlarla gidecek öğrenci gideceği okula yollamak üzere hazırladığı başvuru dosyasındaki Learning Agreement'ta almayı düşündüğü dersleri belirtmelidir. Bu anlaşma öğrenci ve bölüm Erasmus koordinatörü tarafından imzalanır. Öğrenci belgeyi Erasmus koordinatörüne sunmadan önce alacağı dersleri akademik danışmanı ile birlikte seçmelidir. Belgede danışmanın onayı için bir bölüm olmadığından, danışman Erasmus koordinatörü ileiletişime geçip programı teyid etmelidir. Öğrenci gideceği okula vardıktan sonra yapacağı değişiklikleri yine akademik danışmanının onayıyla gerçekleştirmeildir. Değişiklikler Erasmus koordinatörüne danışmanın teyidiyle birlikte bildirilmelidir.

2) Erasmus dışı programlar:

Bu programlarda da öğrenci alacağı dersleri akademik danışmanının onayıyla almalıdır. Ancak bu durumda Erasmus programlarında olduğu gibi bir Learning Agreement olmadığından Erasmus koordinatörünün onayına gerek yoktur. Her iki programda da dersler, önkoşul (örn. IE312- IE413, IE255-IE306), seçmeli ders vb. bölüm ders seçimi kuralları çerçevesinde seçilmelidir. Tüm ders seçim sürecinin amacı, derslerin belli bir plan ve amaç çerçevesinde alınıp, öğrencinin eğitimine en çok katkı yapmasını sağlamaktır. Ancak, bu ders seçimi süreci, alınması planlanan tüm derslerin dönüşte kesin sayılacağı anlamına gelmez. Derslerin sayılması ise, aşağıda belirtildiği gibi, ancak öğrenci dersleri alıp döndükten, derslerle ilgili tüm bilgiler elde edildikten sonra kesinleşir. 

Öğrenciler uluslararası değişim programlarına gitmeden önce gidecekleri dönem için süreye sayılacak dönem izni almalıdırlar. Bu izin için Mühendislik Fakültesi Dekanlığından aldıkları dilekçeyi danışmanlarına ve Endüstri Mühendisliği Bölümü Başkanlığına onaylattıktan sonra Fakülte Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Mühendislik Fakültesi Dekanlığına iletirler.

IV. Öğrencilerin değişim programlarından döndükten sonra yapmaları gerekenler:

Her iki tür programdan dönen öğrenciler ders saydırma sürecini akademik danışmanları ile birlikte gerçekleştirirler. Mühendislik Fakültesi Dekanığından alınan ilgili formda değişim sırasında alınan derslerden saydırılmak istenenlerin bölüm programında hangi dersler yerine sayılacağı akademik danışman tarafından belirlenir. Bu süreçte öğrenci ilgili derslere ait ders tanımı, işleyiş planı, ders notu, ders kitabı, ödev, sınav, vb. dökümanı gerektiğinde sağlamakla yükümlüdür. Danışman tarafından onaylanan dilekçeye öğrencini değişim programında aldığı not dökümü eklenerek dilekçe bölüm onayına sunulur. Sayılması kararlaştırılan derslerin ilgili veri tabanına işlenmesi için danışman öğrenci bilgilerini (ad, soyad, numara, değişime gidilen program, değişime gidilen dönem, alınan dersler, derslerden alınan notlar ve sayılması istenen dersler) Erasmus koordinatörüne bildirmelidir. Yukarıdaki tüm süreçlerde görüldüğü gibi, değişime giden öğrencilerin kendi sınıf danışmanlarının asli danışmanlık görevi devam eder. Erasmus koordinatörü ise, gerek öğrenciye gerek danışmanlara, değişim programlarıyla ilgili ek bir danışmanlık desteği verir.

exchange2