Çift Anadal (ÇAP)

Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim ÇAP İç Yönetmeliğine buradan ulaşabilirsiniz.

Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğrencileri:

Endüstri Mühendisliği lisans öğrencileri şu bölümler ile çift anadal yapabilir:  Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Matematik, Fizik ve Kimya.

Diğer bölümlerin çift anadal programına kayıtlı Endüstri Mühendisliği öğrencileri, bütün bölüm seçmeli (departmental elective) derslerini almaları gerekmektedir. Yalnızca tamamlayıcı (complementary) ve serbest (free) seçmeli derslerini çift anadal yaptıkları bölümden alarak ders miktarlarını azaltabilirler. Ayrıca, Sosyal ve Beşerî Bilimler (HSS) seçmeli derslerini çift anadal yaptıkları bölümün Sosyal ve Beşerî Bilimler (HSS) dersleriyle örtüşecek şekilde alarak ders sayısını azaltmak mümkündür. Çift anadal yapılan bölümlerin birinden alınan dersler ötekinde tamamlayıcı (complementary) olarak sayılabilir.

Bölümlerin kabul koşullarını ve program ayrıntılarını öğrenmek için ilgili bölümlere başvurunuz.

Diğer Bölüm Öğrencileri:

Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümleri öğrencileri Endüstri Mühendisliği çift anadal programından yararlanabilir.

Başvuru için genel not ortalamasının en az 3,35 olması gereklidir.

En erken 3. dönem, en geç 5. dönem başında başvuru yapılabilir. Kontenjan Sonbahar Dönemi için 2, Bahar Dönemi için 1 kişidir. Başvurular Akademik Takvim'de belirtilen ÇAP/yandal programları başvuru tarihlerinden önce yapılmalıdır. Son başvuru tarihleri yıldan yıla değişmekle birlikte genellikle Sonbahar dönemi için Ağustos başı, İlkbahar dönemi için Ocak başında olacak şekilde belirlenmektedir. 

ÇAP öğrencilerinin, kendi bölümlerindeki 60 günlük zorunlu staj süresine ilave olarak, 15 gün daha staj yapmaları gerekmektedir. Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencileri 15 gün üretim stajı, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümleri öğrencileri ise 15 gün bilgi teknolojisi (IT) stajı yapacaklardır.

Çift anadal yapılan bölümlerin birinden alınan dersler ötekinde tamamlayıcı (complementary) olarak sayılabilir.

Sorularınız için ÇAP ve Yandal Danışmanı Prof. Dr. Necati Aras (arasn@boun.edu.tr) ile temasa geçebilirsiniz.