Araştırma Laboratuvarları

bufaim Esnek Otomasyon ve Akıllı İmalat Sistemleri Laboratuvarı BUFAIM
2000 yılında kurulan bu laboratuvarın amacı, ileri imalat teknolojileri, modern imalat planlama ve kontrol yöntemleri ve bunların bütünleştirilmesi konularının araştırılıp uygulandığı bir esnek imalat ortamı oluşturmaktır.
mms Üretim Yönetimi Sistemleri Laboratuvarı MMS
MMS, son teknoloji ürünü ERP yazılımlarını Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencilerinin kullanımına sunmayı amaçlar. Buna ek olarak, MMS, Üretim Yönetimi Sistemleri ve Tedarik Zinciri Yönetimi Sistemleri alanlarında araştırma yapar ve yapılan araştırmaları destekler.
sesdyn Sosyo-Ekonomik Sistem Dinamiği Araştırma Grubu Laboratuvarı SESDİN
SESDİN çalışmalarının amacı; sosyo-ekonomik, stratejik yönetim sorunlarının "Dinamik Sistem Kuramı" bakış açısıyla modellenmesi, analizi ve tasarımı iyileştirilmesidir.
ergo Ergonomi Laboratuvarı ErgoLab
ErgoLab, ergonomi ve iş etüdü alanlarında öğrencilerin eğitim ve araştırma çalışmalarına katkıda bulunarak, geleceğin araştırmacı, yönetici ve mühendislerinin yetişmesine katkıda bulunur.
esml Enerji Sistemleri Modelleme Laboratuvarı ESML
ESML enerji-çevre-ekonomi etkileşimlerine odaklanan disiplinlearası bir araştırma platformu sağlamaktadır. ESML bünyesinde yürütülen çalışmalar çeşitli modelleme yaklaşımları kullanılarak enerji kullanımı, enerji talep tahmini, yeni teknolojilerin yayılım potansiyelinin değerlendirilmesi ve de enerji ve çevre politikalarının uzun vadeli analizi gibi konulara odaklanmaktadır.