Article in Herkese Bilim Teknoloji

Our faculty member Prof. Yaman Barlas has published an article entitled “Pandemi stratejisi: BEKİD (Bastır – Ek Sağlık Kapasitesi – İlaç – Dengele)” on herkesebilimteknoloji.