Tekstil Endüstrisinde bir İş İstasyonunun Ergonomik Analizi: Remayöz Makinesi

TitleTekstil Endüstrisinde bir İş İstasyonunun Ergonomik Analizi: Remayöz Makinesi
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2005
AuthorsGürsoy, S., G. Erhan, and M. Ekşioğlu
Conference Name11. Ulusal Ergonomi Kongresi