Teknik ve Sosyal Seçmeli Dersler

"Teknik" seçmeli dersin amacı, öğrencinin Endüstri Mühendisliği'ni tamamlayıcı bir yöntem, teknik, beceri kazandırmaktır. Teknik seçmeli olarak seçilecek bir dersin içeriğinin, bir IE dersinin içeriğiyle çakışmamasına özel özen gösterilmelidir. (Aşağıdaki listeler dışında yeni açılabilecek dersler, bu bağlamda değerlendirilirler).

"Sosyal" seçmeli dersin amacı ise, öğrencinin genel dünya görüşünü, entellektüel düzeyini zenginleştirmektir. Sosyal seçmeli (HSS) derslerinin temel bir özelliği, bir yöntem, bir teknik ya da bir beceriyi doğrudan öğretmemeleridir.(Örneğin, Almanca öğreten bir ders HSS sayılmaz, ancak bir Alman edebiyatı dersi HSS tanımına uyar).

"Sınırlamasız" seçmeli dersin amacı ise öğrenciye gerek teknik gerekse genel kültür yönünden kendini geliştirebilmesi için en geniş esnekliği sağlamaktır. Dolayısıyla, unrestricted seçmeli ders, nadir istisnalar dışında, "üniversitede harf notlu ve en az 3 kredili verilen herhangi bir ders" olabilir. Nadir istisnalar ise,

a. Yabancı dil dersleri: 1xx ve 2xx kodlu yabancı dil dersleri (örn. SPA 102, GER 201, vb.), ve

b. Zorunlu derslerle içerik örtüşmesi olan dersler: Öğrencilerimizin zorunlu aldıkları bir ders ile bariz biçimde örtüşmesi olan durumlar. Örneğin, İşletme bölümünde verilen "O.R." ya da "istatistik" dersi sayılamaz (örnekler: AD 150, 351, 353, 503).

(a) ve (b) maddelerinde açıklanan sınıflara giren dersler sınırlamasız seçmeli olarak kabul edilmezler.

Mühendislik Fakültesi kuralları gereği, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu altındaki bölümlerden (Uluslararası Ticaret, Turizm İşletmeciliği, Yönetim Bilişim Sistemleri) alınacak hiçbir ders yukarıda açıklanan kategorilerde kabul edilmemektedir. Bu bölümlerden alınacak dersler ancak kredisiz olarak alınabilir.

Notlar: 

1- Bir dersin seçmeli sayılabilmesi için, dersin kredili ve harf notlu olarak alınması gerekir 

2- Aşağıda bazı dersler parentez içinde –Ders xxx (Ders yyy) biçiminde- listelenmiş iseler, bu derslerden sadece bir tanesi seçmeli ders olarak sayılabilir.

3- Kodu ne olursa olsun, eğer bir ders dil öğretiyorsa “sosyal” (HSS) veya "sınırlamasız” seçmeli (free elective/unrestricted) olarak alınamaz. Eğer ders edebiyat vb. öğretiyorsa, danışman onayıyla, “sosyal” veya “sınırlamasız” seçmeli olarak alınabilir.

 

"Teknik Seçmeli (Complementary) " Olarak Alınabilecek Dersler

1. Mühendislik Fakültesi (School of Engineering)

CHE 383, 462, 477, 478; CE 202, 402; CMPE 160, 210, 343, 365, 483 ve EE 313, 454, 457, 484 hariç tüm mühendislik dersleri.

2. Matematik Bölümü (Department of Mathematics)

MATH 343, 344 hariç bu bölümce verilen 200 kodlu ve daha yüksek kodlu tüm dersler.

3. Fizik Bölümü (Department of Physics)

PHYS 290, 390 hariç bu bölümce verilen 200 kodlu ve daha yüksek kodlu tüm dersler.

4. Kimya Bölümü (Department of Chemistry)

Bu bölümce verilen 200 kodlu ve daha yüksek kodlu tüm dersler.

5. Biyoloji Bölümü (Departmentof Biology)

Bu bölümce verilen 200 kodlu ve daha yüksek kodlu tüm dersler.

6. Ekonomi Bölümü (Department of Economics)

EC 203 Micro Economics I, EC 205 Macro Economics I, EC 206 Micro Economics II , EC 208 Macro Economics II, EC 301 Economics of Industrial Organization, EC 304 Game Theory, EC 305 Urban Economics, EC 306 Advanced Microeconomics, EC 308 Advanced Macroeconomics, EC 331 Econometrics , EC 332 Advanced Econometrics , EC 344 Money, Banking and Financial Institutions, EC 350 Government Control, EC 351 Public Finance , EC 352 Topics in Public Finance , EC 361 International Economics , EC 362 Topics in International Economics , EC 405 Transportation Economics, EC 406 Agricultural Economics, EC 431 Applied Econometrics I, EC 432 Applied Econometrics II, EC 433 Project Evaluation, EC 454 Turkish Tax System, EC 470 Turkish Economics, EC 471 Growth and Development, EC 48E Financial Applications of Machine Learning

7. İşletme Bölümü (Department of Management)

AD 242 Strategic Marketing Management, AD 311 Financial Management, AD 312 Money and Banking, AD 320 Human Resources Management, AD 401 Globalization and International Management, AD 402 Multinational Companies, AD 403 Managerial Economics, AD 408 Strategic Management, AD 410 Advance Managerial Accounting, AD 412 Taxation and Accounting, AD 414 Advance Financial Management, AD 415 Corporate Finance, AD 416 Profit Planning and Control, AD 417 Strategic Financial Management, AD 418 International Finance , AD 419 International Financial Management, AD 420 Entrepreneurial Finance, AD 421 Public Management, AD 425 Management of Technology, AD 426 Management of Multi-organizational Systems, AD 427 Small Business Management, AD 428 NGO Management, AD 429 Management of Multinationals, AD 432 Entrepreneurship, AD 441 Consumer Behavior, AD 442 Advertising , AD 443 International Marketing, AD 444 Sales Management, AD 445 Retail Management, AD 446 Marketing Research, AD 447 Services Marketing, AD 448 Brand Management, AD 449 Export Management, AD 452 Information Systems Management, AD 465 Fixed Income Securities, AD 468 Financial Risk Management, AD 469 Valuation, AD 470 Investment Management, AD 471 Accounting System Design, AD 472 Financial Ins. and Markets, AD 475 Advance Advanced Financial Accounting, AD 476 Financial Simulation, AD 477 Bank Management

8. Psikoloji Bölümü (Department of Psychology)

PSY 271, 304, 362, 466, 472.

9. Felsefe Bölümü

PHIL 131, 132, 331, 332.

10. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü

BM 503, 504, 531, 532 hariç tüm BM dersleri.

 

"Sosyal Seçmeli (HSS)" Olarak Alınabilecek Dersler

1. Tarih Bölümü (Department of History)

Bu bölümce verilen tüm dersler, yani "HIST" kodlu tüm dersler.

2. Felsefe Bölümü (Department of Philosophy)

PHIL 131, 132, 331, 332. hariç tüm "PHIL" kodlu dersler.

3. Psikoloji Bölümü (Department of Psychology)

PSY 201, 202, 301, 302, 304, 362, 466 hariç "PSY" kodlu tüm dersler.

4. Sosyoloji Bölümü (Department of Sociology)

SOC 100, 203, 204, 303, 304, 501, 502.hariç tüm "SOC" kodlu dersler.

5. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Department of Turkish Language and Literature)

TKL 101, 102, 103, 104, 411, 507, 508; AR 201, 202; PER 201, 202 hariç tüm "TKL" kodlu dersler

6. Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü (Department of Western Languages and Literature)

AL, CL, DRA, EL, ENGL, HUM, LING, CIN, FA, MUS kodlu tüm dersler 

ve LIT 311, 313, 411, 412 hariç tüm "LIT" kodlu dersler.

7. Ekonomi Bölümü (Department of Economics)

EC 213 Evolution of Economies and Economics, EC 310 Economic History of Europe, EC 311 Economic History of the Ottoman Empire, EC 312 Comparative Schools of Thought in Economics, EC 314 Economic Methodology and Philosophy of Economics, EC 315 Economic History of Turkey, EC 317 Gender and the Economy, EC 358 World Economic History, EC 411 History of Economic Thought , EC 412 Topics in History of Economic Thought , EC 475 European Union-Turkey Economic Relations

8. İşletme Bölümü (Department of Management)

AD 131 Introduction to Law I, AD 132 Introduction to Law II, AD 231 Business Law I, AD 232 Business Law II, AD 409 Business Ethics , AD 422 Psychology in Management, AD 423 Women in Management, AD 428 NGO Management, AD 461 Turkish Labor Law, AD 463 Labor-Management Relations, AD 464 Cases in Labor Law, AD 526 Business and Society, AD 531 Labor Unionism

9. Siyaset Bilimi Bölümü (Department of Political Sciences)

POLS 203, 206, 501, 502 hariç "POLS" kodlu tüm dersler.

10. Eğitim Bilimleri Bölümü (Department of Educational Sciences)

ED 121, 132, 201, 202, 208, 300, 311, 315, 316, 342, 373, 475, 505, 518 hariç tüm "ED" kodlu dersler.

11. Yabancı Diller Okulu (School of Foreign Languages) (*)

AE 204 (veya AE 205), AE 221 (veya AE 222) , AE 231 (veya AE 232), AE 241 (veya AE 242), AE 271, AE 300

GER 321 (veya GER 322), 401, 402, 421, 422; FR 401, 402, 421 (veya FR 422), 441 gibi edebiyat ve kültür dersleri.

*HSS seçmeli derslerden en fazla iki tanesi "AE" kodlu alınabilir

12. Fizik Bölümü (Department of Physics)

"STS" kodlu tüm dersler.

13. Kimya Bölümü (Department of Chemistry)

STS 201, 202, 301, 302.

14. Güzel Sanatlar Bölümü (Department of Fine Arts)

Açılan kredili (notlu) tüm dersler.

15. Çevre Bilimleri Enstitüsü (Institute of Environmental Sciences)

ESC 301, 305, 306, 307, 311, 351.

16. Atatürk Enstitüsü (Institute of Atatürk's P&H of the Turkish Renovation)

ATA 425 ve "ATA 5xx" kodlu dersler.