Araştırma Grupları

Yerseçimi / Paylaştırma kuramı ve uygulamaları: Kritik tesislerin planlanmasi ve korunmasi için çift düzeyli programlama modelleri; yer seçimi kuramında yarışmacı öğrenme; sosyal ağlarda ve duygaç ağlarında kaplama, yer seçme ve rotalama problemleri (İletişim: Kuban Altınel, Necati Aras)

QFRG - Sayısal Finans: Risk hesaplama ve opsiyon fiyatlama için gelişmiş varyans düşürme teknikleri ve etkin benzetim metodları (İletişim: Refik Güllü, Wolfgang Hörmann)

research

SPiDER - Dağıtık Ortamlarda Çizelgeleme ve Planlama: Dağıtık sistem modellemesi, üretim ve hizmet sektörlerinde karşılaşılan gerçek kapasite planlama ve çizelgeleme problemlerinin çözümü için algoritma tasarımı ve uygulamaları (İletişim: Ali Tamer Ünal , Caner Taşkın)

Dar Su Yollarında Benzetim Modelleri ve Risk Analizi: Benzetim modelleri ile dar su yollarındaki seyir şart, biçim ve kurallarının daha iyi anlaşılıp değerlendirilmesine, risk ölçümleme ve analiz modelleri ile yaratılan risklerin doğru yönetilmesi, senaryo analizleri ile politika oluşturma (İletişim: İlhan Or)